Monday, July 08, 2013

Proses Kembali ke Fitrah

Maka perjalanan kembali ke fitrah akan bermula dan saya rasa bahagia menanti kedatangannya kali ini dengan keadaan yang berbeza. Seakan-akan seorang bayi yang lahir di lewat usia.

No comments: